All company announcements

31 Aug 2022 @ 12:33

227 - Periodemeddelelse for første halvår 2022

Download hele meddelelsen

Download halvårsrapport for 1. halvår 2022

Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2022

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 1. halvårsrapport for 2022.

  • Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2022 udgjorde T.EUR 780. Resultatet anses for tilfredsstillende.
  • Positiv værdiregulering på den svenske ejendom EUR 0,7 mio. og ingen regulering af tyske ejendomme.
  • Fortsat betryggende soliditet på 55,8% og likvide reserver på TEUR 4.782.
  • Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2022 vil ligge i intervallet T.EUR 1.400 – 1.700.
  • Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene.