All company announcements

28 Nov 2022 @ 16:45

229 - Salg af ejendom

Læs hele meddelelsen

Salg af GHSP Botkyrka Fastigheder AB

Bestyrelsen har i dag behandlet og med virkning per dags dato besluttet at sælge alle aktierne i selskabets datterselskab GHSP Botkyrka Fastigheder AB til Kartago Capital – Stockholm A/S, med virkning fra 1. november 2022 for en nettosalgspris på aktierne på SEK 61.581.704 (ca. EUR 5.664.000) svarende til den indre værdi i selskabet baseret på en nettosalgspris på ejendommen på SEK 101.043.000 efter afholdelse af salgsomkostninger i Danmark og Sverige på i alt SEK 5.027.000.

For GERMAN HIGH STREET PROPERTIES A/S medfører salget af GHSP Botkyrka Fastigheder AB et kontant positivt cash flow i regnskabsårets 2022 på ca. SEK 32.000.000 (ca. EUR 2.955.000) efter indfrielse af prioritetslån samt udstedelse af et sælgerpantebrev på SEK 16,0 mio. (ca. EUR 1.477.500) med en løbetid på 17,5 år. Pantebrevet forrentes med Stibor 3 mdr. rente + 2,7% i marginal.

For GERMAN HIGH STREET PROPERTIES A/S medfører salget af GHSP Botkyrka Fastigheder AB en fortjeneste på ca. SEK 12.000.000 (ca. EUR 1.113.000) i regnskabsåret 2022, i forhold til bogført værdi pr. 30. september 2022, samt at koncernens driftsresultatet før skat for november samt december 2022 påvirkes negativt med i alt ca. SEK 872.000 (ca. EUR 80.000) som følge af, at GHSP Botkyrka Fastigheder AB, på grund af frasalget, udgår af koncernen med virkning fra 1. november 2022.