All company announcements

29 Nov 2022 @ 16:25

230 - Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2022

Læs hele meddelelsen

Download kvartalsrapporten

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede delårsrapport for 3. kvartal 2022.

  • Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2022 udgjorde T.EUR 1.126. Resultatet anses som forventet.
  • Negativ værdiregulering på de tyske ejendomme på EUR 1,5 mio.
  • Salg af svensk datterselskab med overdragelse med virkning fra 1. november 2022, jfr. børsmeddelelse nr. 229 af 28. november 2022.
  • Fortsat betryggende soliditet og likvide reserver. Soliditet og likvide reserver styrkes i 4. kvartal 2022 som følge af frasalg af svensk datterselskab.
  • Køb af ejendom Hesselvang, Grenaa – udlejet til El-giganten jfr. børsmeddelelse nr. 228 af 16. november 2022. Ejendommen nyopføres og forventes overtaget medio august 2023.
  • Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2022 vil ligge i intervallet T.EUR 1.300 – 1.500, hvilket er en indsnævring af tidligere udmeldte interval på T.EUR 1.400 – 1.600.
  • Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene.