All company announcements

30 Nov 2022 @ 10:57

231 - Storaktionærmeddelelse

Læs hele meddelelsen

Storaktionærmeddelelse

Olav W. Hansen A/S har meddelt German High Street Properties A/S i henhold til lov om kapitalmarkeder § 38, stk. 1, at selskabet efter køb af 65 stk. aktier i German High Street Properties A/S nu direkte besidder 471.872 stk. aktier i German High Street Properties A/S svarende til 15,01% af aktiekapitalen og af de samlede stemmerettigheder.