All company announcements

6 Dec 2022 @ 17:25

232 - Finanskalender 2023

Læs hele meddelelsen

Finanskalender 2023

16. marts 2023 - Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling.

30. marts 2023 - Årsrapport 2022.

30. marts 2023 - Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

28. april 2023 - Afholdelse af ordinær generalforsamling/orientering om generalforsamling.

31. maj 2023 - Delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2023.

31. august 2023 - Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2023.

30. november 2023 - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2023.