All company announcements

30 Mar 2023 @ 13:00

235 - Årsrapport 2022

Læs hele meddelelsen

Download Årsrapport for 2022

Årsrapport 2022

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2022.

  • Årets resultat af fortsættende aktiviteter før skat udgør EUR -3,8 mio. Ledelsen anser resultatet som forventet, de øjeblikkelige konjunkturer og markedsforhold i Tyskland taget i betragtning.
  • Koncernens resultat af den fortsættende aktivitet før værdiregulering og skat udgjorde EUR 0,9 mio. Tillagt resultatet af den ophørte aktivitet i Sverige er koncernens resultat før værdiregulering og skat EUR 1,4 mio. i 2022, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen på EUR 1,3 – 1,5 mio., som blev udmeldt i forbindelse med 3. kvartals regnskabet den 29. november 2022.
  • Koncernens omsætning i 2022 af den fortsættende aktivitet udgjorde EUR 4,7 mio. og EUR 5,0 mio. i 2021.
  • Der har været en negativ værdiregulering EUR -4,7 mio. på tyske ejendomme i 2022.
  • Ledelsen forventer for regnskabsåret 2023 et resultat før værdiregulering og skat i intervallet mellem EUR 0,4 – 0,8 mio.

Der afholdes generalforsamling den 28. april 2023.