All company announcements

30. november 2023 @ 14:45

246 - Delårsrapport 3. kvartal 2023

Læs hele meddelelsen

Download delårsrapporten for 3. kvartal 2023

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede delårsrapport for 3. kvartal 2023.

  • Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. juli til 30. september 2023 udgjorde et overskud på T.EUR 40. Resultatet anses som forventet.
  • Negativ værdiregulering på de tyske ejendomme på EUR 3,0 mio.
  • Der er i perioden 1. juli til 30. september 2023 afdraget ekstraordinært EUR 1,0 mio. på lånet hos Ringkjøbing Landbobank, så der samlet for perioden 1. januar til 30. september 2023 er afdraget ekstraordinært i alt EUR 2,0 mio. på lånet hos Ringkjøbing Landbobank.
  • Fortsat betryggende soliditet på 56,4% og likvide reserver på TEUR 3.467.
  • Set i lyset af et stadig højt renteniveau forventes et positivt resultat før værdiregulering og skat at ligge i den nedre ende af det udmeldte interval på TEUR 200,0 – 600,0 i 2023.
  • Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklings-projekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendom-mene.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.


Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand