All general meetings

30. april 2018, kl. 10.00

Ordinær generalforsamling

Download indkaldelse

Download referat

Download bilag 1

Download bilag 2

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i selskabet mandag den 30. april 2018, kl. 10.00 på Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund.

Aktiekapital

Nominel værdi

Antal aktier

Stemmer

A aktier

900.080

90.008

90.008

B aktier

30.553.750

3.055.375

3.055.375

Samlet antal aktier

31.453.830

3.145.383

3.145.383

Egne aktier

1.000.000

100.000

100.000

Aktiekapital uden egne aktier

30.453.830

3.045.383

3.045.383

Forslag om erhvervelse af kontorejendom syd for Stockholm

Beslutningsproces ved køb af Klövern 14 (kort præsentation)

Vurdering af ejendommen – Newsec marts 2018

Vurdering af ejendommen – Bryggan marts 2018